בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

מילואים - reserve service

יציאתו של עובד לשירות מילואים נעשית בעקבות קבלת צו קריאה לשירות מילואים. החל מ-1 באוגוסט 2008 מוסדר השירות במילואים בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008.

כאשר שירות המילואים פוגע במידה רבה במהלך העבודה התקין, יכול המעסיק לפנות לוועדה לתיאום מילואים בבקשה לדחות את שירות המילואים או לקצרו.

עובד ששירת במילואים זכאי לתגמולי מילואים מהמוסד לביטוח-לאומי.

סעיף 41א ל
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) מעניק למשרת במילואים הגנה מפני פיטורים:

  • פיטורי עובד בזמן שהוא בשירות מילואים ו-21 יום מתום המילואים דורשים היתר מוועדה שמינה שר הביטחון.
  • פיטורי עובד עקב שירותו במילואים - בטלים.
  • תקופת שירות המילואים אינה נכללת בתקופת הודעה מוקדמת לפיטורים.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה אוסר הפלייה, של עובד ושל מועמד לעבודה, מחמת משך שירות המילואים שלהם.

מילואים - שאלות ותשובות.