בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מידע פנים - inside information

מידע מהותי אודות חברה ציבורית שטרם פורסם ברבים. פעילות בניירות ערך המתבססת על מידע פנים היא עבירה פלילית. איסור זה נוצר בארצות-הברית בשנות השישים, כדי להגן על המשקיעים בניירות ערך, ומאז הונהג במדינות רבות ובהן ישראל. מטבע הדברים, עובדי החברה, ובפרט הבכירים שבהם, נחשפים למידע כזה במהלך עבודתם, ועליהם להיזהר שלא לעשות בו שימוש.