בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מחפשי עבודה חדשים - first time job seekers

אנשים שטרם עבדו, והחלו זה עתה לחפש עבודה לראשונה. האוכלוסיות העיקריות הנכללות בקבוצה זו הן:

צעירים שסיימו את שירותם הצבאי או את לימודיהם;
עולים חדשים;
נשים היוצאות לחפש עבודה לאחר שנים שבהן הקדישו עצמן לגידול ילדיהן.