בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מחלת הצהרה -

על-מנת לחסוך טרחה מהעובד, מתירים הסכמי עבודה רבים להיעדר עקב מחלה קצרה (בת יום או יומיים) ללא אישור רפואי, אלא רק על-סמך הצהרת העובד. זכות זו אינה מצטברת משנה לשנה. בחוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות נקבעה מכסה למחלת הצהרה בגובה שישה ימים בשנה מתוך מכסת ימי המחלה, במחלות בנות יום אחד בלבד כל-אחת.