בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מחלת בן משפחה - family illness leave

הסכמי עבודה רבים מקנים לעובד זכות לנצל חלק ממכסת ימי המחלה שלו לשם טיפול בבן משפחה חולה. זכות זו אינה מצטברת משנה לשנה. בשנים האחרונות חוקקה הכנסת חוקים אחדים שהפכו לנחלת הכלל את הזכות לנצל את מכסת ימי המחלה לשם טיפול בבן משפחה חולה. חוקים אלו, שבהם נקבע היקף הזכות, הם:

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993.
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ג-1993.
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998.
חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000.

לטקסט המלא של חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד).
לטקסט המלא של חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה).
לטקסט המלא של חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג).
לטקסט המלא של חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג).