בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מחלה - sick leave

"אי כשרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע עבודתו, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי" (סעיף 1 לחוק דמי מחלה). שמירת הריון אינה נחשבת למחלה על פי חוק זה, אם כי היא נחשבת לכזו על פי הסכמי עבודה אחדים.

בזמן מחלה זכאי העובד לדמי מחלה, בהתאם לכללים המנויים לעניין זה בהסכם העבודה או בחוק דמי מחלה.

ראה גם מחלת בן משפחה.