בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

מחויבות ארגונית - organizational commitment

מידת ההזדהות של העובד עם מקום עבודתו, והמאמץ שהוא נכון להשקיע לשם הצלחת מקום העבודה.