בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מוקד אבטלה - unemployment hub

יישוב שבו שיעור דורשי העבודה שצברו לפחות 20 ימי אבטלה מגיע ל-10% ויותר. בחודש נובמבר 2001 היו בישראל 17 מוקדי אבטלה. בראש הרשימה נמצא היישוב כפר מנדא, עם שיעור אבטלה של 23.5%. עוד ברשימה: דימונה - 10.9%, ירוחם - 10.3%.