בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מועמד - candidate

אדם הנמצא בתהליך גיוס עובדים וטרם התקבל לעבודה. סטטוס זה נוצר עם יצירת הקשר הראשוני בין המועמד למעסיק, למשל בעקבות היענות המועמד למודעת "דרושים" שפרסם המעביד, והוא מסתיים עם קבלת המועמד לעבודה או מתן תשובה שלילית וניתוק הקשר בין המועמד למעסיק.

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 מחייב להודיע למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון (כלומר זומן לריאיון עבודה או לבחינת מיון) על מצבו בהליך זה.