בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדריך לעובד - employee handbook

מדריך שנותן המעביד לכל אחד מעובדיו, ובו מידע אודות מקום העבודה, כללי ההתנהגות בו ופירוט של רכיבי שכר עיקריים והטבות רווחה עיקריות. מבנהו המסורתי של המדריך לעובד הוא חוברת מודפסת, וכעת משמשים למטרה זו גם האינטראנט והאינטרנט.

לאתר הלשכה לתנאי שירות עובדי הוראה.