בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדרגות מס הכנסה - graduated tax scale

מס הכנסה הוא מס פרוגרסיבי, כלומר ככל שעולה השכר החייב במס עולה לא רק סכום המס, אלא גם שיעור המס. שיעורי המס המתאימים לרמות השכר השונות, כפי שהם מוגדרים בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה, יוצרים את מדרגות המס. שיעוריו המדורגים של המס נועדו ליצור שוויון בנטל המס, ולחלוקה מחדש של ההכנסה הלאומית, כך שתעלה רמת חייהם של בעלי ההכנסות הנמוכות. שיעורי המס בכל מדרגה קובעים את אחוז המס השולי.

בשנים 2003 עד 2011 נערכה הורדה הדרגתית של מדרגות המס בישראל, במסגרת יישום המלצותיה של "ועדת רבינוביץ" להפחתה הדרגתית של נטל המס על הכנסה מיגיעה אישית. תהליך הפחתה זה מתוכנן להימשך עד שנת 2016.

 Madregot

ניכר בגרף זה שמדרגות המס הראשונות צרות מאוד, ולכן אף שבמדרגות אלה שיעור המס נמוך, הרי כבר ברמות הכנסה בינוניות שיעור המס גבוה למדי.

לטבלת מס הכנסה.