בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מדים - uniform

ביגוד אחיד, המזהה את מקום העבודה של הלובש אותו, ובמידה מסוימת גם את תפקידו ודרגתו. מדים נהוגים, כמובן, בצבא ובמשטרה, ובחלק ממקומות העבודה שעובדיהם משרתים קהל, כגון בתי מלון, מסעדות, תחבורה ציבורית ועוד. על עורכי דין חלה חובה ללבוש מדים בעת הופעתם בבית המשפט.

בפסק דין של בית המשפט העליון (ע"א 396/00, אביגדור בן-דע נ' אגד) נקבע שחיובו של עובד ללבוש מדים אינו פוגע בזכויות יסוד המוגנות על-ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק.