בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

מדידת הספקי עבודה - work measurement

קביעת משך הזמן הדרוש לביצוע משימה מסוימת באיכות מוגדרת. נתון זה עשוי לשמש להערכת הישגי העבר, וביתר שאת, להגדרת יעדים סבירים לעתיד.