בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מבנה השכר - wage structure

מכלול רכיבי השכר בכל מקום עבודה יוצר את מבנה השכר במקום עבודה זה. קביעת מבנה השכר מושפעת מגורמים רבים, אולם היא מתאפיינת בשלושה יעדי יסוד, שמידת החתירה להשגתם היא מרכיב בסיסי של מדיניות השכר של המעסיק ושל ארגון העובדים:

  • עקביות פנימית (internal consistency), כלומר הבדל בשכר המוגדר לעיסוקים שונים משקף הבדל בחשיבות של עיסוקים אלה למעסיק.
  • תחרותיות כלפי חוץ (external competitiveness), כלומר יצירת כושר תחרות בשוק העבודה, על מנת לאפשר גיוס עובדים חדשים ושימור העובדים הקיימים.
  • התחשבות בתרומתו של העובד (employee contributions).