בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מבחן כושר - aptitude test

בתהליך מיון מועמדים לעבודה, מבחן כושר בוחן את יכולתו של המועמד לבצע את התפקיד המוצע לאחר שיקבל הכשרה מקצועית מתאימה. למבחן כושר חשיבות גדולה במיוחד כאשר למועמד אין ניסיון וידע בתחום שבו הוא מבקש לעסוק.