בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מבחן הכנסה - income test, means test

אחדות מהזכויות של המבוטחים במוסד לביטוח-לאומי ניתנות על-פי מבחן הכנסה, כלומר רק מי שהכנסתו נמוכה מתקרה שנקבעה יקבל את הקצבה המתאימה מהמוסד לביטוח-לאומי; הזכות לקצבה נשללת ממי ששכרו גבוה מהתקרה. מבחן הכנסה קיים ביחס להבטחת הכנסה וקצבת זיקנה, ובמשך שנים אחדות התקיים גם ביחס לקצבת הילדים.

הממסד הכלכלי דוחף לקיומו של מבחן הכנסה, כדי להביא לצמצומו של תקציב הרווחה, ואילו הממסד החברתי דוחף לתשלום אוניברסלי, כדי להבטיח שהתשלום יגיע לכל הנזקקים תוך מניעת סטיגמה של נזקקות ממקבלי התשלום. בעיה נוספת הנובעת מקיומם של מבחני הכנסה היא מלכודת העוני, הפוגעת ביכולתו של העני להצטרף למעגל העבודה. תוכנית בוורידג', שבעקבותיה נוסד הביטוח הלאומי המודרני, שללה מכל וכל קיומם של מבחני הכנסה כתנאי לקבלת גמלאות ביטוח לאומי, כדי להימנע משתי בעיות אלה