בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

לשכת שירות התעסוקה - employment service bureau

לשכות שירות התעסוקה פועלות במסגרת שירות התעסוקה והן נועדו להפגיש בין דורשי עבודה ובין מעסיקים. סעיף 32 לחוק שירות התעסוקה מחייב קבלת עובד לעבודה, במקצועות רבים, רק באמצעות הפניה של לשכת שירות התעסוקה. אין הקפדה על קיום הוראה זו, וגיוס עובדים נעשה גם באמצעות מודעות "דרושים", חברות השמה ועוד. תפקיד בלעדי, ובהתאם למבחן התוצאה - תפקיד מרכזי, של לשכת התעסוקה הוא מתן אישור אבטלה לדורש עבודה שלא מצא עבודה.