בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

לידה - birth

בעקבות הלידה מוענקות ליולדת זכויות אחדות, המפורטות במונחים: ביטוח אימהות, דמי לידה, חופשת לידה, שעת הנקה.

הסכמי שכר רבים מעניקים לבעל זכות להיעדר לכבוד הלידה. דוגמה לכך היא חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות, המעניקה לעובד שאשתו ילדה זכות להיעדרות בתשלום ביום הלידה, ואם נולד בן - גם ביום ברית המילה.

לאתר עוֹבדוֹת - האתר לזכויות העובדת.