בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

לודיטים - Luddites

פועלים שניסו, בתחילת המאה ה-19, לחבל במכונות הייצור החוסכות בכוח-אדם על-מנת למנוע את החלפתם על-ידי מכונות אלה.

חששם של העובדים שהכנסת טכנולוגיה מתקדמת למקום העבודה תפגע בביטחון התעסוקתי שלהם קיים עד עצם היום הזה. במקומות עבודה הפועלים בשוק תחרותי מקוזז חשש זה על-ידי החשש שטכנולוגיה דומה תוכנס אצל המתחרים שייזכו ליתרון. כאשר המעביד הוא מונופול קל יותר לעובדים לחסום הכנסתה של טכנולוגיה מתקדמת למקום עבודתם. קביעת מסלול של הסבה מקצועית לעובדים שמשרתם תיפגע עקב השינוי הטכנולוגי עשויה לרכך את התנגדותם לשינוי.