בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

כפל גמלאות -

מצב שבו מבוטח מקבל גמלאות משני מקורות שונים בגין אותו ארוע, למשל עובד שנפגע בתאונת עבודה ומקבל גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי ובמסגרת ביטוח מנהלים.מצב שבו מבוטח מקבל גמלאות משני מקורות שונים בגין אותו ארוע, למשל עובד שנפגע בתאונת עבודה ומקבל גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי ובמסגרת ביטוח מנהלים.