בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

כישורים - competencies

היכולות, ההשכלה, הידע, הניסיון, האישיות ומאפיינים נוספים של העובד הקובעים את יכולתו לבצע תפקיד מסוים. כישורי העובד מובאים בחשבון במסגרת ראיון עבודה או במסגרת דיון העוסק בקידום העובד, כבסיס לקביעת התפקיד שבו ישובץ העובד וגובה השכר שישולם לו.