בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

כושר תעסוקתי - employability

כושרו של אדם למצוא תעסוקה, כפונקציה של ההשכלה, הכישורים, המיומנויות והניסיון שצבר. כושר תעסוקתי גבוהה מעניקה לעובד ביטחון ביכולתו למצוא מקום עבודה חלופי בעת הצורך. הגברת הכושר התעסוקתי היא בראש ובראשונה אינטרס של כל עובד, לשם קידומו בעבודה והגברת הביטחון התעסוקתי שלו. זו גם משימה של הממשלה, במסגרת פעולתה לצמצום האבטלה ולשיפור ההון האנושי. צעדים עיקריים להגברת הכושר התעסוקתי: