בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

כוח-אדם -

(personnel) האנשים המועסקים במקום עבודה מסוים.

(manpower) מונח שטבע הגיאוגרף האלפורד מאקינדר (Halford Mackinder) בשנת 1905, במאמרו Manpower as a Measure of a National and Imperial Strength, לציון כלל העובדים, מועסקים ומובטלים, הזמינים במדינה מסוימת או בענף מסוים. כעת מקובל למטרה זו המונח כוח העבודה.

מודול ניהול העובד באתר חילן