בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

כוח-אדם זמני - temporary work, temporary help

לעתים נדרשים למעסיק עובדים באופן זמני, למילוי מקומו של עובד שנעדר מעבודתו, או לשם התמודדות עם גידול זמני בהיקף העבודה. דרך מקובלת להשגת העובדים הנדרשים, מבלי להזדקק לתהליך המורכב של קליטת עובד חדש, היא באמצעות קבלן כוח-אדם. העובד הזמני מקבל את שכרו והכשרתו מהקבלן, והקבלן מקבל בתמורה תשלום מהמעביד אליו נשלח העובד. עם תום המשימה לביצועה נשכר העובד הזמני, מוחזר עובד זה לקבלן שסיפק אותו.