בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

יריד תעסוקה - employment fair, career fair

מפגש רחב היקף בין מעסיקים ובין דורשי עבודה. יריד תעסוקה מאורגן, למשל, על-ידי מוסד להשכלה גבוהה, כדי לאפשר לבוגריו מפגש קל עם מעסיקים רבים. יריד תעסוקה מתקיים גם במסגרת ענפית, למשל יריד תעסוקה בענף התוכנה, ובמסגרתם של כנסים מקצועיים. מפעל העובר פיטורי צמצום נרחבים מארגן לעתים יריד תעסוקה למפוטרים, על מנת לסייע להם למצוא מקום עבודה חלופי.