בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

יישוב סכסוכי עבודה - disputes reconciliation

סכסוכי עבודה, המתבטאים בעיצומים ושביתות, גורמים נזק רב למעביד ולמשתמשים בשירותיו. על-מנת למנוע, או לפחות לצמצם, נזק זה, נקבעו מנגנונים אחדים ליישובם של סכסוכי עבודה:


הצדדים לסכסוך רשאים, ולעתים חייבים, לבחור בדרכים אלה כתחליף להכרזת שביתה ולפנייה לבית המשפט. כן נתונה לבית הדין לעבודה, בהתאם לסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, סמכות להציע למתדיינים בפניו פשרה או להפנותם, בהסכמתם, לבוררות או לגישור, לשם קיצור ההליך השיפוטי.