בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

יישוב סכסוכים חלופי - alternative dispute resolution - ADR

דרכים ליישוב סכסוכים שאינן מצריכות הזדקקות לפסיקתו של בית המשפט. הדרכים העיקריות בקטגוריה זו הן בוררות וגישור. דרכי יישוב סכסוכים חלופיות נחשבות למהירות, זולות ופחות מזיקות מאשר פנייה לבית המשפט.

הצדדים לסכסוך רשאים לבחור בדרכים אלה כתחליף לפנייה לבית המשפט, וכן נתונה לבית הדין לעבודה, בהתאם לסעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, סמכות להציע למתדיינים בפניו פשרה או להפנותם, בהסכמתם, לבוררות או לגישור, לשם קיצור ההליך השיפוטי.

השופט חשין תאר את המשפט (בג"צ 5364/94 ולנר נ' המערך - מפלגת העבודה):

דרכו של המשפט היא דרכה של הגיליוטינה: חיתוך חד, קביעה נחרצת, הכרעה לכאן או לכאן, זכאי וחייב, טוב ורע, שחור ולבן, צד זוכה וצד מפסיד.

בסכסוכי עבודה, שבהם הקשר בין הצדדים לסכסוך נמשך גם לאחר סיום הסכסוך, יש חשיבות רבה ליישוב הסכסוך בדרך פחות נחרצת מזו שמספק בית המשפט, ועל צורך זה עונות הדרכים החלופיות ליישוב סכסוכי עבודה.