בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ייצוב השכר - wage stabilization

מדיניות ממשלתית, כחלק ממלחמה באינפלציה, לפיה נמנעת העלאת שכר מהותית בענף מסוים או במשק כולו. חוק יסודות התקציב משמש לייצוב השכר במגזר הציבורי.