בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

יום עבודה מפוצל -

יום העבודה הוא בדרך-כלל רצוף, אך אופי פעילותם של עסקים שונים המספקים שירות לציבור, ובהם בנקים, חנויות ומשרדים שונים מצריך יום עבודה מפוצל, כלומר תחילתו של יום העבודה היא בשעות הבוקר, לאחריהן יוצא העובד להפסקת צהרים בת שעות אחדות (תמורתן אינו מקבל תשלום), ולאחר מכן חוזר העובד לעבודה בשעות הערב. פעמים רבות יום עבודה מפוצל מזכה את העובד בגמול פיצול.