בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

יום עבודה גמיש - gliding time, staggered time

זמן גמיש שבו תקופת המאזן היא יום, כלומר העובד רשאי להחליט בכל יום על שעת ההתחלה הנוחה לו, ובהתאם לכך נקבעת שעת הסיום, משום שאורך יום העבודה נותר קבוע.