בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חציון - median

בסטטיסטיקה: הערך שמחצית האוכלוסייה, לפי מאפיין מסוים, נמצאת מתחתיו, ומחצית האוכלוסייה נמצאת מעליו. השכר החציוני הוא השכר שמחצית מהעובדים משתכרים פחות ממנו ומחצית מהעובדים משתכרים יותר ממנו. החציון מושפע פחות מאשר הממוצע מערכים קיצוניים, כלומר ניכרת בו פחות השפעתם של שינויים המתמקדים רק בקצה אחד של סקאלת המשכורות: רק בעשירונים העליונים או רק רק בעשירונים התחתונים. במצב המקובל, שבו למעט עובדים יש שכר גבוה במיוחד ועובדים רבים מתרכזים ברמות השכר הנמוכות, השכר החציוני נמוך מהשכר הממוצע, משום שבעלי השכר הגבוה כמעט ואינם משפיעים על השכר החציוני, אך השפעתם על השכר הממוצע ניכרת.

מאפיינים אלה של השכר החציוני והשכר הממוצע הביאו להצעה של התאחדות התעשיינים להצמיד את שכר המינימום לשכר החציוני במקום לשכר הממוצע.

קו העוני מחושב לפי השכר החציוני, ואילו הקצבאות המשולמות לעניים, כגון הבטחת הכנסה, קצבת זיקנה וקצבת שאירים, צמודות לשכר הממוצע. העלייה הגבוהה בשכר המועסקים בהיי-טק בשנת 2000 גרמה לצמצום מספר החיים מתחת לקו העוני, משום שעליית שכר זו כמעט ולא השפיעה על השכר החציוני, ולכן לא שינתה את גובהו של קו העוני, אך העלתה את השכר הממוצע, כלומר גרמה לעלייה בהכנסתם של מקבלי הקצבאות.