בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חלוקה מחדש של ההכנסות - redistribution of income

פעולותיה של הממשלה להגברת השוויון בחלוקת ההכנסות. פעולות אלה כוללות שתי דרכים ישירות להגשמת מטרה זו:

בעקיפין מושגת מטרה זו באמצעות השירותים הציבוריים שמספקת המדינה, כגון ביטוח בריאות וחינוך חובה, מהם נהנים הכל, ללא תלות בהכנסתם. השפעה מאזנת דומה יש לקצבאות האוניברסליות (הניתנות ללא מבחן הכנסה).