בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חישוב נפרד - separate calculation

במסגרת פקודת מס הכנסה, חישוב המס על הכנסתם של בני זוג נשואים באופן נפרד, כלומר לכל אחד מהם לחוד, על-פי הכנסתו. מס ההכנסה הוא מס פרוגרסיבי ולכן המס המחושב בחישוב נפרד נמוך, בדרך כלל, מזה המחושב בחישוב מאוחד. סעיף 66 לפקודה, המתיר ביצוע חישוב נפרד, קובע גם מתי חייבים בני הזוג בחישוב מאוחד.