בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חישוב מאוחד - unified calculation

במסגרת פקודת מס הכנסה, חישוב המס על הכנסתם של בני זוג נשואים באופן מאוחד, כלומר כאילו הכנסת שניהם הופקה רק על-ידי אחד מהם, שהוא בן הזוג הרשום. חישוב מאוחד נכפה על בני זוג שהאחד מועסק בעסק של משנהו. בדרך כלל גורם החישוב המאוחד להגדלת נטל המס לעומת חישוב נפרד, אך במקרה שלאחד מבני הזוג הכנסה נמוכה מאוד בשנת המס, ובמקרה שבמשך כל השנה לבן הזוג הרשום אין הכנסה חייבת, כדאי לבני הזוג לבקש מפקיד השומה לבצע חישוב מאוחד.