בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996 - Equal Pay to Male and Female Workers Law

חוק שנועד למנוע אפליית שכר בין עובד לעובדת, כלומר לממש את זכות היסוד שלא להיות מופלה לרעה. למען השגת המטרה של מניעת אפליה, לא נדרש שוויון מלא בין העבודות הנבדקות לשוויון בשכר, אלא די בכך שהעבודה האחת שווה בעיקרה לעבודה האחרת, או שמדובר בעבודה שוות ערך.

לטקסט המלא של חוק שכר שווה לעובדת ולעובד