בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 - Minimum Wage Law

בחוק זה מנסה המחוקק לגבור על הכוחות הפועלים בשוק העבודה, ולהעניק לעובד החלש שכר מינימום, כלומר שכר גבוה מזה שהיה נובע מאיזון בין היצע וביקוש בשוק העבודה. משימה זו אינה עניין של מה בכך, ומידת ההצלחה במימושה נמדדת במידת הציות לחוק, שאינה גבוהה.

לטקסט המלא של חוק שכר מינימום