חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967 - Emergency Work Service Law

חוק שבא להבטיח את המשך תפקודם התקין של מפעלים חיוניים גם בשעת חירום, שבה רבים מהעובדים מגוייסים לשירות מילואים, ואירועים הנגרמים עקב שעת החירום עלולים לשבש את העבודה הסדירה.

לטקסט המלא של חוק שירות עבודה בשעת חירום.
עבודה בשעת מלחמה - שאלות ותשובות.