בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959 - Employment Service Law

החוק שמכוחו פועל שירות התעסוקה. בחוק מפורטים מקרים שבהם נדרש המעביד להשתמש בשירותיו של שירות התעסוקה, אך אין הקפדה על עניין זה.

לטקסט המלא של חוק שירות התעסוקה