בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות), תש"ל-1970 -

חוק המסדיר את הביטוח הפנסיוני למשרתי הקבע בצה"ל.

לטקסט המלא של חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות)