חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 - Equality of Opportunity in Work Law

חוק זה נועד למנוע אפליה של עובדים עקב מינם, מצבם המשפחתי, גילם ועוד. החוק נחקק בשנת 1988, כתחליף לחוק הזדמנות שווה בתעסוקה שקדם לו, ובמהלך השנים נוספו לו עוד ועוד קריטריונים שאין להפלות עובדים על-פיהם.

צעד חשוב שנעשה בחוק זה הוא העברת נטל ההוכחה אל המעביד, כלומר כאשר מוגשת תביעה לפי חוק זה, על המעביד להוכיח שלא הפר את החוק.

לטקסט המלא של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה