בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994 -

"מסגרת כוללת של זכאויות הניתנות לחייל משוחרר ולמי ששירת שירות אחר בעל חשיבות לבטחון המדינה או לצרכיה החברתיים-קהילתיים, והמיועדת לסייע להם ולהקל על השתלבותם וקליטתם בחיי חברה תקינים מיד לאחר תום שירותם" (מתוך דברי ההסבר להצעת החוק).

לטקסט המלא של חוק קליטת חיילים משוחררים