בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953 - Youth Labor Law

החוק עוסק בתנאי העבודה של נערים עובדים, ומניק להם הגנה מיוחדת לשם שמירה על בריאותם ורווחתם.

לטקסט המלא של חוק עבודת הנוער