בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק משפחות חד-הוריות, תשנ"ב-1992 - Single Parent Families Law

חוק המעניק זכויות מיוחדות למשפחה חד-הורית, כמענה לקשיים המיוחדים שבפניהם עומדת משפחה כזו.

לטקסט המלא של חוק משפחות חד-הוריות