בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996 -

חוק המגדיר כללי מיסוי מיוחדים לתשלום בעד עבודה או שירות שנעשו בתקופת בחירות בשל הבחירות.

לטקסט המלא של חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות