בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983 -

עם המקומות שחוק זה אוסר את העישון בהם נמנה גם מקום עבודה, למעט חדר או אולם שהעישון בו הותר במפורש על-ידי האחראי במקום.

לטקסט המלא של חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון
למאמא של עופר יוחננוף, איסור עישון במקומות עבודה -"הרצוי והמצוי"