בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 - Prevention of Sexual Harassment Law

"חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים" (סעיף 1 לחוק). החוק אוסר הטרדה מינית, קובע עונש למפר את החוק ופיצוי למוטרד, ומטיל על המעביד חובה לנקוט אמצעים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, ובכלל זה התקנת תקנון למניעת הטרדה מינית ופרסומו בקרב העובדים.

לטקסט המלא של חוק למניעת הטרדה מינית