בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 - Annual Leave Law

החוק המסדיר את זכותו של כל עובד לחופשה שנתית בתשלום. חוק זה מושתת על אמנת העבודה הבינלאומית מספר 52, משנת 1936.

לטקסט המלא של חוק חופשה שנתית