בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996 -

"חוק זה מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו" (סעיף 1 לחוק).

לטקסט המלא של חוק זכויות החולה