בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 -

חוק המסדיר את פעולתן של קופות הגמל, ומקנה לעובד שליטה מלאה בקופות הגמל הרשומות על-שמו.

לטקסט המלא של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)