בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 - Collective Agreements Law

חוק המגדיר את מאפייניו של הסכם קיבוצי, התנאים לכריתתו והיקף נפקותו, וכן את התנאים והתחולה של צו הרחבה.

לטקסט המלא של חוק הסכמים קיבוציים